Att utbilda sig till bildjournalist

I Sverige finns yrkesutbildningar inom bildjournalistik på två platser: Mittuniversitetet i Sundsvall och Biskops Arnö folkhögskola i Bålsta kommun mellan Stockholm och Uppsala. Båda utbildningarna omfattar sexterminer, alltså tre år.

Utbildningen vid Mittuniversitetet ger en kandidatexamen i bildjournalistik, som sedan kan byggas på ytterligare med en masterutbildning. Masterutbildningen är internationell, och all undervisning inom denna ges på engelska. Utbildningen har funnits sedan 2002 och omfattar förutom praktiska och teoretiska studier i bildjournalistik även kurser i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Förutom fotografering tränas studenterna i rörlig fotografering och i att redigera och formge material så att det passar i olika medier. Studierna avslutas med ett examensprojekt, som redovisas i form av en utställning på ett galleri.

På Biskops Arnö folkhögskola, belägen på en ö i Mälaren, finns en yrkeshögskoleutbildning i bildjournalistik. En tredjedel av denna utbildning består av praktik. Jämför med de flesta andra utbildningar som ges på skolan är denna utbildning ovanligt lång, och det beror på att det inte är en folkhögskoleutbildning utan en s.k. YH-utbildning. Utbildningen har gamla anor, då man i mer än 30 år har utbildat fotografer vid Nordens fotoskola på Biskops Arnö. På skolan finns även en utbildning för dokumentärfilmare.

Forskning om bildjournalistik

Som alla andra ämnen som det undervisas om på högskolan bedrivs det även forskning i bildjournalistik. Nyligen tilldelades exempelvis Mittuniversitetet ett forskningsanslag på 5,4 miljoner kronor, för en studie av pressfotots utveckling i svenska dagstidningar.
Fokus för forskargruppen är följande:

Forskargruppen kommer främst att fördjupa sig i nyhetsbildens utveckling efter 1995 och bland annat titta på den bildjournalistiska yrkesrollen och arbetsprocessen vid nyhetsredaktionen samt hur publiken tagit emot bilderna.