Fotojournalistikens guldålder

Från 30-talet och ungefär två decennier framåt upplevde bildjournalistiken sin guldålder. Under denna period blomstrade tidskrifter och dagstidningar som till stor del prioriterade bilden för att förmedla reportage. Texten hade i dessa tidningar underordnad betydelse. Tidningarna som publicerade långa fotoreportage var bl.a. Berliner Illustrierte Zeitung, franska Vu, amerikanska Life och Look och dagstidningar som The Daily Mirror i London och The New York Daily News. Två av flera kända fotografer från denna tid är Robert Capa och Henri Cartier-Bresson.

I Sverige grundade Carl-Adam Nycop, som senare skulle grunda Expressen, bildtidningen Se 1938. Mest känd av tidningens fotografer blev Lennart Nilsson, som inte minst utmärkt sig inom naturvetenskapligt fotografi. En annan svensk bildtidning var Vi, som grundades redan 1913 som Kooperativa förbundets medlemstidning Konsumentbladet. Med tiden utvecklades tidskriften till att ge stort utrymme till bildjournalistik, och många av Sveriges mest namnkunniga fotografer medverkade i Vi i början av sina karriärer.

Nedgången

Fotojournalistikens guldålder inleddes i USA, och det var också i detta land som tv-mediet först slog igenom. När tv-reklamen kom blev det svårare för många bildtidningar att hitta annonsörer, och vid 70-talets början tvingades många av dem lägga ned.

Med tiden utvecklades Se till en alltmer renodlad herrtidning, och till slut publicerade man även pornografiska bilder. 1981 lades tidningen ned. Vi ges dock fortfarande ut, och även om de bildjournalistiska reportagen inte ges lika stort utrymme idag som under 50- och 60-talet så finns de fortfarande i varje nummer av tidningen.

Den tidning som kanske mest av alla fortfarande påminner om fotojournalistikens guldålder, och om de tidningar som gavs ut då, är National Geographic. Denna tidskrift grundades redan 1888, som föreningen National Geographic Societys medlemstidskrift. Genom att tidigt och medvetet satsa på bildjournalistik kom tidskriften dock att nå långt utanför föreningsmedlemmarnas skara. Sedan några år tillbaka finns National Geographic också i en svenskspråkig upplaga.